Welkom

Zolang ik het mij kan herinneren ben ik beeldend bezig geweest.
Het was een logische stap voor mij om een opleiding tot leraar in de beeldende vakken tekenen en
textiele werkvormen te volgen.
Creativiteit werd de basis van mijn werkzame leven.
In mijn werk maak ik graag gebruik van indrukken in mijn directe omgeving en uit de natuur.
Ik hou er van om een voor mij zelf poëtische beeldtaal te hanteren.
Het sentiment van een moment op te pakken en weer te geven.
Ik zie schoonheid in vergankelijkheid en maak graag gebruik van onderwerpen die hier mee verwant
zijn.
Foto’s die ik maak verwerk ik regelmatig in mijn werk op doek of op papier. Ik mag graag blijven
experimenteren met verschillende materialen en technieken.

Mijn inspiratie haal ik uit verschillende stromingen.