Disclaimer

Het gebruik en kennisnemen van deze website impliceert het akkoord gaan met de inhoud van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Deze website en de volledige inhoud daarvan zijn het intellectueel eigendom van Hanny Jansen. Op alle getoonde afbeeldingen rust het auteursrecht bij Hanny Jansen. Elke vorm van verveelvoudiging en openbaarmaking, ongeacht het gebruikte medium, is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daarvoor van Hanny Jansen.
Het aanbrengen van een hyperlink naar deze website op de website van een derde is toegestaan,
mits er geen sprake is van framed linking, inline linking of daarmee vergelijkbare vormen van linken. Het aanbrengen van een hyperlink is niet toegestaan wanneer dit het imago van Hanny Jansen kennelijk kan schaden vanwege de aard, inhoud of opmaak van de website van de derde.

Privacy

Bij het invullen van het contactformulier op deze website wordt u gevraagd persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de beantwoording van uw vraag of opmerking. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

Veranderingen website en aanbod

Hanny Jansen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze website, waaronder begrepen de inhoud van deze disclaimer.

Groningen, 2021